ARCHIEF
Archief » Blog » Expo's »

The Fake, the Fiction and the Common
In 2013 programmeert Nieuwe Vide een reeks presentaties waarbij telkens een kunstenaar wordt uitgenodigd die een collega naar eigen keuze mag aandragen. Doordat Nieuwe Vide hier vervolgens een derde exposant aan toevoegt, ontstaan er bijzondere driemanschappen.

 De expositie THE FAKE, THE FICTION & THE COMMON gaat hierin nog wat verder: niet alleen zijn er drie kunstenaars geselecteerd om samen te presenteren, zij zullen tijdens de zomer ook alle drie om de beurt de regie krijgen over de presentatieruimte – inclusief de presentatie van de werken van de andere deelnemers binnen deze ruimte. Bonno van Doorn, Ralph de Jongh en Juliaan Andeweg zullen respectievelijk een akte regisseren, of dicteren, en de confrontatie met hun mede-exposanten aan gaan. Dit proces zal gevolgd worden door kunstpublicist Vincent van Velsen, die over iedere akte een tekst zal schrijven, waarbij hij ondermeer aandacht zal besteden aan de onderlinge dynamiek tussen de kunstenaars.


De gehele expositie belooft een samenspel van de verschillende visies, werkwijzen en perspectieven te worden. De ruimte zal tijdens elke akte door een van de drie kunstenaars naar eigen voorkeur worden benaderd en ingericht. Deze aanpak beoogt een extra dimensie te geven aan de gepresenteerde werken – die zich in elke akte in een andere context zullen bevinden. Het onderzoek naar de betekenis van, en omgang met ruimte en de wisselwerking tussen ruimte en het autonome werk is dan ook een belangrijk onderdeel van de expositie. Ruimtelijke betekenis is ook een concept dat aan de basis van het werk van alle drie de geselecteerde kunstenaars ligt.

1st Act: 25 mei t/m 16 juni: Plenty of sand in the vaseline
Arranged by Bonno van Doorn & VideO presentatie #3: Paul McCarthy Opening 25 mei 17.00

Bonno van Doorn houdt zich bezig met de premisse van een ruimte en de consequenties van elke individuele handeling. Handelingen tijdens het vervaardigen van een kunstwerk bepalen bij elke verrichting weer de voorwaarden van de volgende activiteit door middel van een constante dialoog tussen kunstenaar en werk. De omgang met toeval, het onbedoelde alsmede met het gevondene, aangetroffene en alvorens aanwezige zorgen voor weloverwogen keuzes die resulteren in uitgebalanceerde composities. In de composities is kleur van groot belang. Deze worden gebruikt om een ervaring te realiseren en een emotie over te brengen. De kleurrijke composities bestaan zowel in twee- als driedimensionale vorm, maar kunnen net zo goed hele ruimtes beslaan.


2nd Act: 22 juni t/m 14 juli: Je bent niet hopeloos
Arranged by Ralph de Jongh & VideO presentatie #4: Andrea Fraser Opening 22 juni 17.00

Ralph de Jongh gaat expliciet in conclaaf met een omgeving door zijn werken zodanig te positioneren dat zij de ruimte en elkaar nieuwe of andere betekenissen geven. Naast de plaatsing van de objecten is ook de materialiteit van de werken van groot belang. Deze bestaan voornamelijk uit gips in uiteenlopende vormen met kleuren die aan pastel grenzen. Tijdens de presentatie speelt de combinatie van verschillende materialen, de verhouding en het contrast tussen deze een belangrijke rol. Ook bij het maken van de werken is dit aspect aanwezig: de interactie tussen verschillende materialen zorgt voor de uiteindelijke vorm van de werken, zowel op het niveau van een autonoom object, als bij de compositie van objecten in een omgeving.

3rd Act: 20 juli t/m 10 augustus: OUTTA THE OFFICE, INTO THE FOREST, OUTTA THE FOREST, INTO THIS!
Arranged by Juliaan Andeweg & VideO presentatie #5: Kimberly Clark Opening 20 juli 17.00

Juliaan Andeweg interesseert zich in de werking van ruimte en materie en creëert immanente voorstellingswerelden. Zijn werken dienen als scheiding van ruimte, maar creëren op hetzelfde moment nieuwe ruimte en een ruimtelijke ervaring. De verschillende vormen en grondstoffen, waaronder epoxy, plastic en glasvezel, maar ook krijt worden gebruikt als referentie aan alchemistische processen. De wisselwerking tussen materialen en de verschillende vormen die deze kunnen aannemen wordt hiermee aangesproken en de verhouding tussen grondstof en eindproduct onderzocht. Gelijk de ruimtelijke werking en betekenis van objecten bij het kadreren en openstellen: een passieve activiteit waarin ook licht een belangrijk rol in speelt.


Het drieluik THE FAKE, THE FICTION & THE COMMON is in plaats van een enkel samenwerkingsverband, een reeks aan interacties en samenwerkingen waar de kunstenaars onderling in gesprek kunnen gaan. Tijdens het proces zullen zij op elkaars werkwijze, en daardoor ook op de eigen manier van werken en benaderen reflecteren. Het doel van de reeks tentoonstellingen, als er daadwerkelijk over een doel gesproken kan worden, is het ondervragen van de betekenis van autonomie en ruimte op verschillende niveaus: van de presentatieruimte zelf tot aan de werking van het object. Daarbij worden ook de verschillende manieren van visuele impressie, het plegen van interventies en benadering om ruimte te onderzoeken aangesproken.

Tijdens de verschillende delen van de tentoonstelling treden de drie kunstenaars op als curator van elkaars werk, maar ook als bijdrager aan de individuele – niet autonome – presentaties en visies op het werk. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van een selectie uit bestaand werk, dat niet per se eerder getoond is, en zal, waar nodig, ook nieuw werk vervaardigd worden. Het belooft een conceptueel en visueel interessante serie samenwerkingen te worden waar zowel kunstenaar als toeschouwer nieuwe ervaringen en inzichten zullen opdoen.

(Tekst door: website Nieuwe Vide)

Nieuwe Vide
Minckelersweg 6
2031 EM Haarlem

www.nieuwevide.nl

| | | tag - expositie | laat een reactie achter