ARCHIEF
Archief » Blog » Expo's »

Open call: stuur een portret in van het (boeren)leven in de Starnmeerpolder anno 2013


2013: Siem Buis en zijn dochter Mieke vormen samen een maatschap in een boerenbedrijf in de Starnmeerpolder


Beste mister Motley lezers,
Wij zijn Dagobert Bergmans en Maud Aarts en zijn op zoek naar kunstenaars en onderzoekers (geografen, sociologen, antropologen, journalisten enzo) die een portret willen maken van het (boeren)leven in de Starnmeerpolder, NoordHolland.

Open call
Stuur een projectvoorstel in voor een portret van het (boeren)leven in de Starnmeer. De Buitenwerkplaats biedt je een gratis werk- en woonplek aan voor maximaal 6 weken in de periode november 2013 – maart 2014. De resultaten van het project zullen door ons worden gebundeld en ingezet in het vervolgtraject.  

Geef in je projectvoorstel aan:
* Een korte introductie van jezelf in woord en eventueel beeld (max 10 beelden)
* De opzet / techniek van je portret.
* Voorstel data van verblijf op de Buitenwerkplaats.
* Mogelijk product van je portret.

Deadline voor proposals:
Je voorstel moet uiterlijk binnen zijn op:
* Maandag 7 oktober

De Starnmeerpolder
Net als de Beemster en de Schermer een droogmakerij uit de 17de eeuw, dichtbij Amsterdam. Het landschap lijkt sinds die tijd niet of nauwelijks te zijn veranderd. De speculanten die het land ‘maakten’ verkochten het na de drooglegging vrij snel aan de bewoners, boeren. Het land is nog altijd zeer geliefd als grasland voor de melkveehouderij. Door de eeuwen paste het agrarisch bedrijf zich aan de marktsituatie en stand der techniek aan. Dat zit in onze (boeren)cultuur.

Pieter Davids en Grietje Veldhuis, Starnmeerpolder, ongeveer een eeuw geleden

Nieuwe uitdagingen voor agrarische sector
In de huidige economische situatie staan de boeren weer voor nieuwe uitdagingen. Met één been in de wereldeconomie, met de andere in de klei. Om te overleven wordt het bedrijf alsmaar groter, kleinere boeren verdwijnen. In 2015 zal het melkquotum verdwijnen, maar tegelijk groeit de vraag naar biologisch producten en wil de consument de herkomst van voedsel kunnen achterhalen. Het agrarisch natuurbeheer staat ter discussie en de grutto dreigt te verdwijnen. De melkrobot, de voederrobot en andere machines veranderen de bedrijfsvoering, de werkzaamheden en de mogelijkheden voor het boerengezin.

Het (boeren)leven
Wij denken dat al deze tendensen van grote invloed zullen zijn op het gebruik van de grond, op het landschap om ons heen uiteindelijk, maar vooral ook op het (boeren)leven. Alvorens over de toekomst te filosoferen lijkt het ons belangrijk en leuk om het huidige tijdsbeeld vast te leggen. Hoe ziet het (boeren)leven er in de Starnmeerpolder uit, in vlees en bloed, hier en nu? Wie wonen en werken er, wat zijn de verhalen, idealen en fantasieën? Wij willen een portret, een stand van zaken, een soort nulmeting van de directe omgeving van de Buitenwerkplaats anno 2013. De idee is om een dergelijk portret over een periode van bijvoorbeeld 10 jaar te herhalen.

Wie zijn wij en wat is de Buitenwerkplaats?
Wij zijn Dagobert Bergmans en Maud Aarts, architecten en stedebouwkundigen. Wij hebben in 2005 een afgebrande stolpboerderij in de Starnmeerpolder gekocht en herbouwd. In 2012 hebben we de deuren van de Buitenwerkplaats opengezet voor iedereen die een plek zoekt om te werken, om te scheppen, dichtbij de natuur. Met deze stedelijke functie zijn we zelf onderdeel van het veranderend landschap.

Zie voor meer info: www.buitenwerkplaats.nl

| | | laat een reactie achter